รับมือยังไง……กับอาการข้างเคียงของยาคุม

รับมือยังไง……กับอาการข้างเคียงของยาคุม

อาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิด อาจเกิดได้กับบางคนนะคะ เนื่องจากแต่ละคนไวกับฮอร์โมนไม่เท่ากัน มาเรียนรู้กันค่ะ เพื่อรับมือแก้ไขได้ทันท่วงที

คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ
อาการคล้ายคนแพ้ท้อง มักพบในช่วง 2-3 เดือนแรกที่กิน แต่ไม่ได้พบในทุกคน เมื่อกินไประยะหนึ่งอาการจะหายไป แนะนำให้กินยาก่อนนอนค่ะ แต่ถ้ายังทนกับอาการเหล่านี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็นกินยาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ต่ำลง หรือเลือกยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำก่อนเสมอ

เลือดออกกะปริดกะปรอย
ซึ่งอาจเกิดจากการลืมกินยา หรือกินยาไม่ตรงเวลา แก้ไขโดยการกินยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน หรืออาจเกิดจากกินยาคุมที่มีเอสโตรเจนต่ำเกินไป ซึ่งจะเป็นในช่วง 2-3 แผงแรก แต่ถ้าทนไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงขึ้น

หน้าเป็นฝ้า
เกิดจากการกินยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที่สร้างสี และจะเกิดขึ้นได้ง่าย กับผู้ที่มีประวัติเป็นฝ้าขณะตั้งครรภ์ หรือผู้ที่ทำงานกลางแดด แก้ไขโดย ทาครีมกันแดดเสมอ และใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจนต่ำๆ

น้ำหนักตัวเพิ่ม
อาจเป็นผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำให้เกิดการคั่งของน้ำหรือฮอร์โมนโปรเจสโตเจน รุ่นเก่าที่กระตุ้นให้อยากอาหาร แนะนำให้กินยาคุมที่มีเอสโตรเจนต่ำๆ และโปรเจสโตเจนรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ทำให้อยากอาหาร

ปวดศีรษะ
ถ้าเกิดขึ้นจากการใช้ยาคุม ให้พิสูจน์โดยหยุดใช้ยา 1-2 แผง ถ้าอาการปวดหายไป ให้กลับมากินยาใหม่ ถ้าพบว่ามีอาการปวดศีรษะขึ้นมาอีกแสดงว่าเกิดจากยาคุม ถ้ายังต้องการคุมควรพิจารณาใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนไปใช้ยาที่มีฮอร์โมนต่ำที่สุด ถ้ายังมีอาการปวดศีรษะต้องหยุดยา

ประจำเดือนน้อยหรือประจำเดือนขาด
การกินยาคุมปกติแล้วประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ และยิ่งกินยาคุมที่มีฮอร์โมนปริมาณน้อยๆ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้ค่อยๆ มีประจำเดือนออกน้อย และขาดหายไปคะ แนะนำให้แก้ไขโดยการกินยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนสูงขึ้นนะคะ