About us

รู้จักเรา

ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ มากว่า 40 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Embracing Life หรือ โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายยาชั้นนำ และตลาดต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

รับข่าวสารเรื่องสาวๆ ที่คุณอาจยังไม่รู้